Terenska nastava na Kosmaju

ODRŽANA TERENSKA NASTAVA

U ZAŠTIĆENOM PRIRODNOM PODRUČJU
PIO  ’KOSMAJ’

 

Ostrvske planine Šumadije

 

U subotu, 01.04.2023, održana je terenska nastava studenata osnovnih akademskih studija u zaštićenom prirodnom području Predeo izuzetnih odlika ’Kosmaj’. Nastavu su vodili doc. dr Marina Vukin, MSc Goran Knežević, asistent i MSc Bojan Grbović, saradnik. Studentima su predočena živopisna obeležja i predeone vrednosti zaštićenog dobra, raznovrsnost staništa, bogatstvo biljnog i životinjskog sveta, kao i vredna kulturno-istorijska baština na planini i njenoj podgorini. Terenska nastava obuhvatila je nastavne predmete: Ekologija, Zaštita geodiverziteta, Upravljanje resursom zemljišta, Biološki visokovredni proizvodni sistemi, Vrednovanje prirodnih resursa, Održivi turizam u službi razvoja ruralnih područja. Dat je poseban osvrt na geomorfološke karakteristike severnog dela šumadijskog regiona, te rekonstrukciju biljnog pokrivača u prošlosti. 

Posebno je istaknut uticaj orografskog faktora i klimatskih uslova, kao abiotičkih činioca te uticaj istorijskog i antropogenog faktora na stanje šumskih zajednica hrastovog pojasa u Srbiji. Na kraju su istaknute osnovne ekološko-zaštitne i socijalne funkcije koje se mogu razvijati i održavati na zaštićenom području. Nastava je završena posetom manastiru Tresije, okruženog impozantnim prirodnim ambijentom severozapadnih padina Kosmaja. Studentima i nastavnicima obratio se predstavnik bratstva manastira, sa prikazom istorijata i arhitekture hrama poteklog iz vremena vladavine despota Stefana Lazarevića. 

Iako je veći deo programa pratila kiša, učesnici su iskazali izuzetnu pažnju i posvećenost izlaganjima na terenu čime su, zasigurno, stekli još jedno obrazovno i kulturno iskustvo tokom boravka i edukacije u prirodi.

Pozovite nas