SVETSKI DAN OBRAZOVANJA O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Povodom obeležavanja Svetskog dana obrazovanja o zaštiti životne sredine 25. i 26. januara 2019. godine, predstavnici Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, održaće niz akcija -javnih časova koje imaju za cilj promovisanje značaja razumevanja KONCEPTA, IZAZOVA I MOGUĆNOSTI EKOLOŠKE EKONOMIJE i to na sledećim lokacijama:

  • Privredna komora Srbije,
  • Paraćin,
  • Čačak,
  • Kraljevo,
  • Šabac,
  • Obrenovac,
  • Specijalni rezervat Zasavica i u
  • Pančevu.

Počev od 1972. godine, svakog 26. januara obeležava se Svetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine. U švedskom gradu Stokholmu te, 1972. godine, održana je Konferencija Ujedinjenih nacija o čovekovoj okolini na kojoj je usvojena Deklaracija kojom se naglašava potreba obrazovanja o zaštiti životne sredine, to jest potreba stvaranja zajedničkih principa i kriterijuma koji će biti ponuđeni celom čovečanstvu kao inspiracija i smernica za očuvanje i unapređenje životne sredine.

Svetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine je dobar povod za promociju zelenih zanimanja i studijskih programa Fakulteta Futura. Obrazovanje o zaštiti životne sredine i ekološkoj ekonomiji predstavlja dinamičan proces, koji ima za cilj da probudi u ljudima svest o ekološkim problemima na globalnom planu ali i u lokalnoj zajednici; da identifikuje interakcije između čoveka i životne sredine; da promoviše skladan odnos između čoveka i prirode kroz održivi razvoj sa ciljem da se sadašnjim generacijama omogući kvalitetan život u prirodnom okruženju, ali i da se ono kao zdravo sačuva za buduće generacije kroz proces dizajniranja ekološke budućnosti.

Pozovite nas