Svetozar Krstić – novi dekan FPE Futura

Dr Svetozar Krstić novi je dekan FPE „Futura“, odlučio je Savet Fakulteta na svojoj poslednjoj sednici, dok će dosadašnja dekanka dr Mirjana Bartula biti prodekan za projekte, mešunarodnu i privrednu saradnju.
Dr Krstić je na našem Fakultetu od 2017. godine, a pre toga je obavlja funkcije u Vladi Srbije i bio je predsednik UP Simpo-Vranje. Diplomirao 1983. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, magistrirao (2004) na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. doktorirao (2016) na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment, Univerziteta Singidunum. Polozio je pravosudni ispit 1987. godine, kao i strucni ispit Narodne banke Srbije za rad u osiguranju 2008. i strucni ispit Ministarstva za rad u oblasti zaposljavanja.
U vise navrata učestvovao u specijalizovanim obukama koje organizuje Ministarstvo trgovine NR Kine, posebno iz oblasti razvoja slobodnih zona i podsticaju i razvoju saradnje u okviru inicijative Pojas i Put.
Pozovite nas