Svečana dodela diploma za doktorske studije na Univerzitetu Singidunum

U subotu, 24. juna 2017. godine u 12h održana je Svečana dodela diploma za studente doktorskih studija Univerziteta Singidunum.
Svečanoj ceremoniji prisustvovali su Rektror Univerziteta Singidunum prof. dr Mladen Veinović, dekani i mentori doktoranada fakulteta Univerziteta, rukovodioci i koordinatori akademskih studija, kao i diplomci koji su svoje diplome stekli u prvoj polovini 2017. godine i mnogobrojne zvanice i gosti.

Svečanost je započeta intoniranjem himne univerziteta „Gaudeamus igitur“, nakon čega se prisutnima obratio Rektor Univerziteta Singidunum prof. dr Mladen Veinović. Ceremonija je nastavljena svečanim činom uručivanja diploma uz obraćanje mentora ili dekana fakulteta koji su promovisali svoje nove doktore nauka, nakon čega je usledilo i zajedničko fotografisanje.

Fakultet za primenjenu ekologiju FUTURA predstavljali su Dekan fakulteta prof. dr Jordan Aleksić i koordinatori poslediplomskih studija doc. dr Mesud Adžemović i MSc Ivana Jelić.

Ovom prilikom Rektror Univerziteta Singidunum prof. dr Mladen Veinović i Dekan FPE FUTURA prof. dr Jordan Aleksić uručili su diplomu novopromovisanom doktoru nauka doc. dr Mesudu Adžemoviću.

Kako protokol nalaže, pre uručivanja diplome, prisutnima se obratio Dekan FPE FUTURA u svojstvu dekana i člana komisije za odbranu doktorske disertacije doc. dr Mesuda Adžemovića, kao i u ime mentora prof. emeritusa Dragana M. Markovića i člana komisije prof. emeritusa Mihaila Crnobrnje.

Dekan je istakao izuzetnu važnost i kredibilitet teme doktorske disertacije doc. dr Mesuda Adžemovića pod nazivom „Ekološke determinante ekonomije u preoblikovanju ekološko-ekonomskih instrumenta zaštite životne sredine“ iza koje, pored samog autora, stoje i dvojica eminentnih profesora, sada u zvanjima prof. emeritusa. Doktorska disertacija doc. dr Mesuda Adžemovića i njegova promocija u doktora nauka, kako je Dekan naveo, pored velikog naučnog doprinosa predstavlja i adekvatan začetak novo-akreditovanog studijskog programa „Ekonomija životne sredine“ na osnovnim akademskim studijama, koja startuje školske 2017/2018. godine.
Obraćanje Dekana prof. dr Jordana Aleksića i uručenje diplome doc. dr Mesuda Adžemoviću 

Ceremonija je prošla u svečanoj i prijatnoj atmosferi uz vidno odobravanje svih učesnika.

[st_gallery gallery=“8647,8648,8649,8650,8651,8652,8653,8654,8655,8656,8657,8658″ size=“portfolio-four“ columns=“4″ lightbox=“yes“]

Pozovite nas