Svečana dodela diploma za studente osnovnih, master i doktorskih studija na Univerzitetu Singidunum

U subotu, 23. decembra 2017. godine u 15:30 časova održana je svečana dodela diploma za studente osnovnih, master i doktorskih studija Univerziteta Singidunum.

Svečanoj ceremoniji prisustvovali su rektor Univerziteta Singidunum prof. dr Mladen Veinović, dekani fakulteta, mentori doktoranada fakulteta Univerziteta, profesori, rukovodioci i koordinatori akademskih studija, kao i diplomci koji su svoje diplome stekli u drugoj polovini 2017. godine i mnogobrojne zvanice i gosti.

Svečanost je započeta intoniranjem himne univerziteta „Gaudeamus igitur“, nakon čega se prisutnima obratio rektor Univerziteta Singidunum prof. dr Mladen Veinović. Posle govora rektora, uručene su diplome studentima osnovnih studija, nakon čega su svoje diplome na svečanosti dobili master studenti.

Ceremonija je nastavljena svečanim činom uručivanja diploma studentima doktorskih studija, uz obraćanje mentora ili dekana fakulteta koji su promovisali svoje nove doktore nauka, nakon čega je usledilo i zajedničko fotografisanje.

Fakultet za primenjenu ekologiju FUTURA zvanično su predstavljali dekan Fakulteta prof. dr Jordan Aleksić i koordinator poslediplomskih studija doc. dr Mesud Adžemović.

Ovom prilikom Rektror Univerziteta Singidunum prof. dr Mladen Veinović i mentor prof. dr Dragi Antonijević uručili su diplomu novopromovisanom doktoru nauka dr Ivani Jelić

Kako protokol nalaže, pre uručivanja diplome, prisutnima se obratio mentor dr Ivane Jelić, prof. Dragi Antonijević u lično i ime članova komisije prof. emeritusa dr Dragana A. Markovića, prof. dr Dragana M. Markovića i dr Marije Šljivić Ivanović, naučnog saradnika Instituta za nuklearne nauke “Vinča”.

Mentor je istakao izuzetnu važnost i kredibilitet teme doktorske disertacije dr Ivane Jelić pod nazivom “Primena kоmpozitnog građevinskog otpada za imobilizaciju radionuklida i teških metala sorpcijom” iza koje, pored samog autora, mentora i članova komisije, stoji i Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine pri Institutu za nuklearne nauke “Vinča”. Doktorska disertacija dr Ivane Jelić i njena promocija u doktora nauka, kako je mentor naveo, pored velikog naučnog doprinosa, sa više radova objavljenih u časopisima na SCI listi i saopštenja na međunarodnim i domaćim konferencijama, predstavlja i klasičan primer eksperimentalno-laboratorijski urađene teze.

Čestitkama i fotografisanju svečanog uručenja diplome pridružio se i Dekan Fakulteta za primenjenu ekologiju FUTURA prof. dr Jordan Aleksić

Ceremonija je prošla u svečanoj i prijatnoj atmosferi uz vidno odobravanje svih učesnika.

 

[st_gallery gallery=“9757,9756,9755,9754,9753,9752,9750,9751,9738,9737,9739″ size=“portfolio-three“ columns=“6″ lightbox=“yes“]