Studijska poseta Vrnjačkoj Banji

Predstavnici Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura profesor Jordan Aleksić i saradnik u nastavi Goran Knežević bili su u studijskoj poseti opštini Vrnjačka Banja. Domaćini ispred kompanije Avenija MB bili su Danka Usiljanin i Nenad Stevanović koji su organizovali posete laguni za ispuštanje otpadnih voda u selu Vrnjci, jezeru Selište na Goču, kao i sastanke sa direktorom JKP Vodovod Vrnjačka Banja i predsednikom skupštine grada Ivanom Radovićem.

U razgovorima su razmatrane sledeće teme: redizajn lagune u ekosistemski procesor, izgradnja reciklažnog (dvorišta) centra, predtretman akumulacije Selište na Goču, realizacija specijalističkog kursa ICP, regionalni inovacioni centar na Goču. Prilikom obilaska jezera i lagune urađena je opservacija terena i prikupljenji su relevantni podaci i fotografije terena.  

[st_gallery gallery=“12019,12020,12021,12022″ size=“portfolio-four“ columns=“4″ lightbox=“yes“]

 

 

Pozovite nas