VISEGRAD ZA SRBIJU: STUDIJSKO PUTOVANJE U POLJSKU

Studenti završnih godina osnovnih i master studija FPE Futura, u periodu od 28. maja do 1. juna 2017. godine, boravili su na studijskom putovanju u okviru koga su posetili Varšavu (Poljska) i Brno (Republika Češka). Domaćin posete bio je Prof. dr Edward Pierzgalski, jedan od gostujućih predavača u okviru projekta „VIŠEGRAD za SRBIJU: Predmošćavanje nedostataka između obrazovanja i održivog razvoja u praksi“. 

 

Profesor  Pierzgalski, redovni profesor Univerziteta u Varšavi (Warsaw University of Life Science) i istraživač Instituta za šumarstvo (Forestry Research Institute) studente i njihove profesore i asistente, sproveo je kroz Kampus univerziteta, gde ih je u cetralnoj zgradi dočekao prorektor univerziteta za inostranu saradnju, prof. dr Michal Zasada. Nakon pozdravne reči, prorektor Zasada predstavio je univerzitet na kom studira 25000 studenata na sva tri nivoa studija, zatim njegove kapacitete koji se prostiru na 70ha površine i fakultete kojih ima 13, a na kojima se izučava 38 studijskih programa. Prorektor je studentima predstavio i mogućnosti međufakultetske razmene studenata i mladih istraživača, kao i moguće dostupne izvore finansijske podrške. Nakon uvodnih predavanja, usledio je obilazak laboratorija za ispitivanje zemljišta i voda (Water Research Centre), kroz koje su ih sproveli profesori i mladi istraživači predstavljajući svoj rad i oblast istraživanja na ovom fakultetu. Oni su dali odgovore i na pitanja znatiželjnih studenata. Studenti su imali prilike da se upoznaju i sa konstrukcijom modela reke i jezera, koji je postavljen u dvorištu centra, a istraživači ga koriste u svrhu identifikovanja pojava i procesa nastalih kao posledica različitih pritisaka i izvora zagađenja. 

 

Drugi deo posete obuhvatio je obilazak eksperimentalnog polja Fakulteta za hortikulturu, biotehnologiju i pejzažnu arhitekturu, gde su se studenti upoznali sa načinima postavljanja ogleda u svrhu oplemenjivanja i selekcije unapređenih genotipova različitih vrsta povrća. Studenti su imali priliku da posmatraju proces kontrolisanog ukrštanja genotipova povrća u cilju dobijanja visokokvalitetnih jedinki poznatog porekla. 
 
Obilazak je obuhvatio i posetu Veterinarskom fakultetu, a pre svega Klinici za konje i druge životinje na kojoj se sprovode lečenja različitih bolesti i istraživanja, kao i obuka studenata koji pohađaju ovaj fakultet. Klinika je opremljena sofisticiranom opremom, zahvaljujući finansijskoj podršci Evropske komisije, a profesori ovog fakulteta kažu da je bolje opremljena od većine poljskih bolnica u kojima se leče ljudi.
 
Treći deo posete, obuhvatio je boravak u Institutu za šumarstvo, gde su se studenti upoznali sa stanjem šuma u Poljskoj, tipovima degradacije i načinima unapređenja šuma, ali i posetili njihov muzej i rasadnik. 


Poslednji dan boravka u Varšavi bio je posvećen obilasku Starog i Novog dela grada i svih značajnih lokaliteta u Varšavi.

Na putu do Poljske, tokom ove studijske posete, studenti su imali priliku da borave i u Češkoj, obilazeći grad Brno.
[st_gallery gallery=“8383,8384,8385,8386,8392,8391,8390,8389,8388,8387,8381,8380,8379,8378,8377,8376,8375,8374,8373,8372,8371,8370,8369,8368,8367,8366,8365,8382″ size=“portfolio-three“ columns=“6″ lightbox=“yes“]
Pozovite nas