Studijska poseta SRP Zasavica

U sklopu predmeta Zaštita biodiverziteta i Ekoremedijacija FPE Futura je organizovao studijsku poseta Sprecijalnom rezervatu prirode „Zasavica“ gde smo održali predavanja u prirodi za studente druge i četvrte godine.
Nakon predavanja studenti su zajedno sa kolegama sa drugih godina, profesorima i asistentima obišli rezervat vožnjom električnim vozićem i brodom gde su imali priliku da vide sve autohtone rase životinja koje se uzgajaju u rezervatu, kao i autohtone i reliktne biljne vrste.
Poseta SRP „Zasavica“ je ujedno dobrodošlica studentima prve godine i početak još jedne školske godine bogate terenskom nastavom.
U popodnevnim satima domaćin je organizovao ručak i zajedničko druženje gde su dogovorene buduće posete i novi projekti čime se nastavlja dugogodišnja saradnja FPE Futura i SRP „Zasavica“.
Pozovite nas