Studijska poseta – Spomenik prirode Bojčinska šuma

U subotu, 24. oktobra 2020. godine, studenti Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura bili su u studijskoj poseti Bojčinskoj šumi, zaštićenom prirodnom dobru koje ima status spomenika prirode. Studijska poseta je imala za cilj realizaciju praktičnih nastavnih aktivnosti u okviru predmeta Osnovi biologije na I godini studija, Zaštita biodiverziteta na II godini, Zaštita i unapređenje šumskih i lovnih resursa, Očuvanje i unapređenje urbanih ekosistema i Menadžment životne sredine na III godini i Ekosistemske tehnologije na IV godini studija.

Studente je u pratnji profesora dr Milene Milojević i dr Radomira Mandića i asistenata Gorana Kneževića, Slobodana Stefanovića i Aleksandre Knežević dočekao domaćin i staralac Spomenika prirode „Bojčinska šuma“ Jovan Milivojević u etno restoranu Bojčinska koleba i nakon reči dobrodošlice upoznao ih je sa istorijatom, ključnim vrednostima Bojčinske šume i načinima valorizacije prirodnih resursa u ovom području. Kroz šetnju Bojčinskom šumom dr Radomir Mandić je studentima govorio o retkim i ugroženim vrstama, dok im je dr Milena Milojević objašnjavala silvopastoralni sistem uzgoja mangulica koje su imali prilike da vide uživo u ovom zaštićenom prirodnom dobru. Padavine iz prethodnog perioda uslovile su masovnu pojavu gljiva u šumi, te su studenti imali priliku da se upoznaju sa velikim brojem jestivih i otrovnih vrsta gljiva na terenu. Studijska poseta nastavljena je obilaskom ekosistemskog procesora koji je u fazi izgradnje, a u kom će se vršiti tretman otpadnih voda iz klanice.

Na kraju studijske posete domaćin je priredio ručak na kom su studenti degustirali tradicionalne specijalitete od mangulice i ovom prilikom mu se zahvaljujemo na saradnji.

Pozovite nas