Студијска посета Специјалном резервату природе Засавица

У суботу, 10. октобра 2020. године, студенти Факултета за примењену екологију Футура били су у студијској посети Специјалном резервату природе Засавица. Студијска посета је имала за циљ реализацију практичних наставних активности у оквиру предмета Основи биологије на I години студија, Заштита биодиверзитета и Управљање водним ресурсима на II години, Заштита и унапређење шумских и ловних ресурса и Очување и унапређење урбаних екосистема на III години и Екосистемске технологије на ИВ години студија.

Студентима су предочене најзначајније биолошке вредности СРП Засавица, упознати су са најзначајнијим ретким и угроженим врстама овог подручја, анималним генетичким ресурсима и њиховом значају и активностима које се спроводе у циљу заштите биодиверзитета. Имали су прилике да виде и да сазнају како функционише екосистемски процесор који је у СРП Засавица конструисан у циљу пречишћавања отпадних вода.

Студенти су учествовали у радионици под називом „Инвазивне врсте у Републици Србији и на подручју СРП Засавица – проблеми и мере борбе“ у организацији невладине организације Унија еколога УНЕЦО. Одслушали су блок предавања о значају, негативном утицају на биодиверзитет и најзаступљенијим инвазивним врстама у Републици Србији и СРП Засавица, а потом су у шетњи кроз СРП Засавица имали прилике да се са тим инвазивним врстама упознају и на терену, као и да сазнају какве се мере спроводе у циљу њиховог сузбијања. На терену су били у прилици да виде и хранилиште за птице, чија изградња представља још једну од активних мера заштите биодиверзитета на овом подручју.

[st_gallery gallery=“16456,16457,16454,16455″ size=“medium“ columns=“4″ lightbox=“yes“]

Pozovite nas