STUDIJSKA POSETA LOVIŠTU „BEGEJ“

U subotu, 17. novembra 2018. godine, studenti druge i treće godine Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, pod vođstvom profesorke dr Suzane Đorđević-Milošević i asistenta MSc Slobodana Stefanovića, bili su u studijskoj poseti lovištu „Begej“ Lovačkog udruženja grada Zrenjanina. Cilj ove studijske posete bila je realizacija nastavnih aktivnosti u okviru predmeta Zaštita biodiverziteta i Zaštita i unapređenje šumskih i lovnih resursa.
Studijska poseta je započeta obilaskom terena koji je nedavno bio zahvaćen požarom. Pre oko mesec dana na području grada Zrenjanina vatrena stihija je progutala preko 800 hektara šuma i niskog rastinja, uključujući i velike površine pod trskom koje su izuzetno značajne pre svega za ornitofaunu, ali i druge divlje životinje. Požarom je zahvaćen i deo Specijalnog rezervata prirode „Carska bara“. Studenti su imali priliku da se na terenu upoznaju sa posledicama požara, a predočene su im i dugoročne posledice ove katastrofe po biodiverzitet u lovištu „Begej“.
Studijska poseta je nastavljena obilaskom lovno-tehničkih objekata. Studenti su obišli hladnjaču i klanicu za obradu divljači i trofeja, čeke i hranilišta za prihranu divljači u zimskim mesecima, kao i fazaneriju. U lovačkom dvorcu Kaštel Ečka za studente je organizovan ručak, na meniju su imali srneći gulaš. Nakon ručka, prof. dr Suzana Đorđević-Milošević i Milena Romanelli, upravnica lovišta „Begej“, studente su upoznale sa institucijama i organizacijama i poslovima upravljanja lovnim resursima i lovištem. Šumarsko-lovni inspektor Pokrajinskog skretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Milena Grahovac je studentima govorila o rizicima u lovištu i ključnim problemima sa kojima se susreće u obavljanju inspekcijskih poslova.
U povratku iz Ečke, u kasnim popodnevnim časovima, studijska poseta je završena obilaskom Specijalnog rezervata prirode „Carska bara“, gde su studenti upoznati sa osnovnim karakteristikama i značajem ovog zaštićenog prirodnog dobra, dok su posmatrali prelet divljih ptica močvarica koje se spremaju za spavanje.

[st_gallery gallery=“11546,11547,11548,11549,11550,11551,11552,11553″ size=“portfolio-four“ columns=“4″ lightbox=“yes“]

Pozovite nas