Studijska poseta JKP Vodovod i kanalizacija Beograd, PP Makiš

U okviru predmeta Upravljanje vodnim resursima i Zaštita i unapređenje urbanih ekosistema, organizovana je studijska poseta PP Makiš. Studijsku posetu je realizovao saradnik u nastavi Goran Knežević i prisustsvovalo je ukupno osamnaest studenata. 

Tehnolog na pogonu, Zlatka Jovanović, je prisutne upoznala sa procesom prerade vode za piće. Studenti su imali priliku da vide samo postrojenje i da se upoznaju sa svim fazama prerade savske vode u vodu za piće: predhlorisanje, bistrenje, flokulaciju, taloženje (peščani i gau filteri), laminarine komore, ozonifikaciju i završno hlorisanje. Na kraju obilaska, studentima je omogućeno da snime animiranu šemu kompletnog procesa prerade vode sa akcentom da je u pitanju francuski model koji ima primenu dugi niz decenije i koji se u praksi pokazao kao najbolji.
Studenti su bili u prilici da se upoznaju sa procesom prerade vode koji predstavlja jedan vid upravljanja vodnim resursima i tako se neposredno upoznaju sa svim merama zaštite, planovima i pritiscima koji proces prerade vode ostavlja na reku Savu.
Omogućeno im je mentorstvo ukoliko žele da pišu diplomski ili master rad o temama koje se tiču prerade vode. Studentima Fakulteta Futura je predložena poseta i drugim pogonima, pre svega PP Bele vode ukoliko postoji zainteresovanost. Odgovorni ispred JKP Vodovod su izrazili spremnost za realizaciju budućih studijskih poseta.
[st_gallery gallery=“11578,11579,11580,11581,11582,11583″ size=“portfolio-three“ columns=“3″ lightbox=“yes“]