STUDIJSKA POSETA BOTANIČKOJ BAŠTI „JEVREMOVAC“

U sredu, 24. oktobra 2018. godine, studenti Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura bili su u studijskoj poseti Botaničkoj bašti „Jevremovac“ u Beogradu. U ovoj studijskoj poseti učestvovali su studenti prve, druge i treće godine studija uz pratnju asistenata Slobodana Stefanovića i Gorana Kneževića, a u cilju realizacije praktičnih nastavnih aktivnosti u okviru predmeta Biologija životne sredine na prvoj godini, Zaštita biodiverziteta na drugoj godini i Očuvanje i unapređenje urbanih ekosistema i Zaštita i unapređenje šumskih i lovnih resursa na trećoj godini studija.

Uz pratnju stručnog vodiča studenti su obišli Botaničku baštu „Jevremovac“ i tom prilikom su upoznati sa kulturno-istorijskim vrednostima ovog spomenika prirode i značajem ove zelene površine za grad Beograd. Studenti su upoznati, pre svega, sa biodiverzitetom dendroflore, ali i drugim interesantnim biljnim vrstama, kao i metodama i značajem ex-situ zaštite u očuvanju retkih vrsta. Na kraju posete studenti su napravili brojne fotografije biljaka u cilju izrade digitalnih herbarijuma.

Zahvaljujemo se Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i upravi Botaničke bašte „Jevremovac“ na još jednom primeru uspešne saradnje.

[st_gallery gallery=“11375,11374,11372,11373,11371,11370,11369,11368″ size=“portfolio-four“ columns=“4″ lightbox=“yes“]