Studenti I godine članovi pobedničkih timova na takmičenju

Projekat Panda Labs Juniori za pravednu tranziciju je regionalnog karaktera, realizovan je tokom ove i prošle godine u saradnji sa organizacijama iz Severne Makedonije, Crne Gore i Bugarske. Panda Labs aktivno učestvuje u edukaciji srednjoškolaca i studenata, u saradnji sa stručnjacima iz oblasti energetske efikasnosti iz zemlje i regiona. Cilj ovog projekta je razvijanje mreže mladih preduzetnika koji će u procesu energetske tranzicije svoju šansu za opstanak i zaposlenje tražiti u svojim lokalnim zajednicama u oblasti zelene ekonomije i zajedno doprineti postizanju ciljeva održivog razvoja.
Na finalnom događaju, posle dva meseca edukacije u okviru projekta Panda Labs juniori za pravednu tranziciju, održala su se tri hakatona u Obrenovcu.
Pedeset i pet učesnika bilo je podeljeno u 9 grupa, od kojih su po tri grupe davale idejna rešenja na sledeće teme: Obnovljivi izvori energije, Tehnološke inovacije kao vid borbe sa klimatskim promenama i Smanjenje korišćenja energije i resursa. Imali su 24 časa da daju svoje rešenje tako da bude ekološki i ekonomski održivo, osmisle prezentaciju i predstave je članovima žirija.
Naš fakultet predstavljali su studeni prve godine Anđela Nađ, Anđela Rašović, Lazar Jovanović, Marija Jović i Olja Trkulja. Anđela Nađ i Lazar Jovanović bili su članovi dva od tri pobednička tima i svojim plasmanom obezbedili učešće na regionalnoj konferenciji u Ohridu gde će svoje ideje razmeniti sa pobednicima iz Bugarske, Crne Gore i Severne Makedonije.
Pozovite nas