Studenti Future na trećem kursu bioekonomije u Češkoj

PRVI DAN

Prvog dana 21.05. kursa o bioekonomiji učesnici kursa slušali su šest predavača iz različitih zemalja koji su opsivali situacije sa mogućim ekološkim rešenjima. Bioekonomija predstavlja održivi zeleni razvoj gde su na primer fosilna goriva zamenjena substituentima na biološkoj osnovi. Učesnici su slušali o projektu koji planira da do 2020. godine smanji emisiju gasova staklene bašte za 20%, da poveća upotrebu obnovljive energije za 20% i da za 20% poboljša energetsku efikasnost. Govorilo se o paraleli između bioekonomije i cirkularne ekonomije i kako se materijali i produkti održavaju i obnavljaju koliko god je to moguće. Takođe se pričalo i o šumarstvu i svim ekonomskim aktivnostima vezanim za njega i obnovljive prirodne resurse. Na kraju pomenut je i uticaj mikroorganizama kao esencijalan sirovi materijal za biološke resurse.

DRUGI DAN

Drugog dana 22.05. kursa o bioekonomiji grupa učesnika otišla je u posetu instituta za mikrobiologiju ALGATECH akademije nauka u Trebonu. Prvo je pogledan kratak film i saslušana prezentacija o razviću biološki aktivnih priprema algi i cijanobakterija koju je odrzao prof. RNDr. Jiri Masojidek. Nakon toga grupa je otišla u obilazak kompleksa gde je videla postrojenje za uzgoj algi, i posetila laboratorije gde je videla neophodnu opremu zanjihovo uzgajanje.

Nakon ALGATECH-a grupa je posetila Biogas postrojenje i čula nešto o  nekonvencionalnoj

upotrebi konoplje, i obišla farmu gde je upoznata sa radom same farme, postrojenjima koja

se na njoj nalaze i načinu čuvanja životinja. Jedan od najzanimljivijih aspekata bio je  način na koji suše detelinu u podzemnim bunkerima gde koriste toplotnu energiju dobijenu u redovnim

proizvodnim procesima na farmi, koja bi u protivnom bila neiskorišćena jer se leti ne može koristiti za grejanje zbog visoke ambijentalne temperature. Posebna prednost ovog načina skladištenja i temperiranja deteline je i ta što se na ovaj način detelina suši zajedno sa cvetom što povecava hranjivu vrednost hrane za zivotinje. Ovaj proces troši manje hrane za ishranu zivotinja nego klasična ishrana, a dodatnu vrednost čini i povećan kvalitet hrane koju životinje dobijaju.

TREĆI DAN

Tećeg dana 23.05. održano je predavanje o upotrebi pesticida, prednostima i manama, i razlici koja se dobija u kvalitetu finalnog proizvoda. Predstavljene su prednosti za izbegavanje upotrebe pesticida, kao i problemi do kojih to može dovesti. Jedan od njih je i problem sa insektima. Izbegavanjem pesticida se svakako dobija kvalitetniji i zdraviji proizvod. Predstavljen je primer poljoprivredne proizvodnje u Turskoj.

Predstavljen je i princip proizvodnje u biorafinerijama, kao i velika mogućnost upotrebe

enzima, i mikrobioloških komponenti u ovom procesu proizvodnje. Predstavljen primer proizvodnje u biorafineriji u Grčkoj, i velika mogućnost upotrebe enzima, kao i njihovo pakovanje i transportovanje.

U radu napravljena paralela između klasične ishrane i ishrane ribom i morskim plodovima, kao i plodovima iz vode, uz akcenat na sve veći problem na Zemlji – gojaznost. Predstavljene su mogućnosti uzgajanja povrća na vodi-hidroponika, kao i mogućnosti akvakulture gde se kontrolom parametra kvaliteta vode u ribnjacima značajno može povećati prinos ribljeg fonda, a samim tim i zarada u ovoj delatnosti. Predavač je takođe napomenuo da je u većini ribnjaka glavni motiv hobi, a ne zarada.

Predavač je napravio paralelu na primeru proizvodnje energije i gasa, i proizvodnje hrane, resursa koji se koristi prilikom oba proizvodna procesa i uticaju na životnu sredinu, kao i koliko je svaki od pomenutih procesa održiv, koji su benefiti, a koje su mane. Predstavljen je primer iz Brazila, sa osvrtom na ove proizvodne procese i u drugim delovima sveta.

Nakon predavanja usledila je poseta laboratorijama na Poljoprivrednom fakultetu koji se nalazi u okviru kompleksa. Laboratorije su izuzetno dobro opremljene, po nalepnicama na opremi se vidi da su deo dobili i iz donacija EU. Pored klasičnih hemijskih i mikrobioloških laboratorija, imaju i laboratorije za biotehnologiju, molekularnu biologiju, genetiku, protočnu citometriju, citogenetiku, laboratoriju za GMO, laboratoriju za fitolplankton, laboratoriju za zaštitu životne sredine, laboratoriju za primenjenu mikrobiologiju, laboratorije za zasejavanje i biokultivaciju i biopreparaciju – spirulina i sl. U drugom delu zgrade su laboratorije za hematologiju, biohemiju, parazitologiju, fiziologiju biljaka i RIA – radioimmunoassay laboratorija.

ČETVRTI DAN

Četvrtog dana kursa o bioekonomiji 24.05.2018. učesnici su slušali tri predavanja. Na prvom predavanju je inženjer Miroslav Kajan pricao o biogasu i o fabrikama biogasa u Českoj, koje predstavljaju obnovljive izvore energije.

Na drugom predavanju inženjer Nikola Sagapova je držala predavanje o bioplastici, koja se dobija iz biomase.

Poslednje predavanje je držala inženjer Lenka Zemkova. Tema je bio RESTEP, uređenje o korišćenju obnovljive energije u Republici Českoj.

 

PETI DAN

Petog dana 25.05. prvo predavanje je održao Martin Vlachynsky iz Slovačke. Upoznao je učesnike sa Bioways projektima. Bioways je projekat sprovođenja kratkog istraživanja o tome koliko populacija zna o bio-baziranim produktima i bioekonomiji. Bioways projekti su finansirani od strane Bio-bazirane industrije Joint Undertaking od strane EU u sklopu 2020 Framework Programme i imaju za cilj da povećaju znanje o bio-baziranim produktima i bioekonomiji. Nakon toga je usledilo predavanje od strane Elisabeth Marie Louise de Schutter iz Beča sa Univerziteta Ekonomije i Biznisa. Tema njenog predavanja je bila ,,Monitoring EU Bioekonomije sa globalne perspektive”. U predavanju je pominjala globalni značaj bioekonomije i istakla je njene beneficije i rizike, kao i bitnost faze monintoringa za dalji napredak projekata i same bioekonomije.

Prvog dana kursa učesnici su bili podeljeni u grupe i dobili zadatak da napišu projekat na temu ,,Najefikasnije bioekonomske prakse za državu iz koje dolaze?” koja je poslednjeg dana prezentovana.

Grupa I (Grčka): Projekat na temu ,,Separate to save”. Projekat kako se rešiti gradskog teškog otpada metodama odlaganja otpada na inseneracijama i deponijama.

Grupa II (Grčka): Projekat primene bioekonomija u Grčkoj. Kao primer su dali sakupljanje biomase od domaćih životinja za bioenergiju.

 Grupa III (Srbija: Isidora Ignjatović, Isidora Božović, Nađa Đorđević, Jelena Vučićević): Projekat koji se zasniva na sakupljanju filtera od cigareta i njihovom daljem korišćenju u đubrenju poljoprivrednih površina. Kao jedina grupa koja je predstavila inovaciju dobila je pohvale od strane profesora i mentora kursa za ispunjen zadatak na datu temu.

 Grupa IV (Srbija: Dušan Đorović, Stevan Anđelković, Nemanja Terzić, Boško Stamenković): Projekat o medicinskim biljkama koje bi zbog naših povoljnih uslova u Srbiji mogle da se uzgajaju i time poboljša bioekonomija naše zemlje.

Grupa V (Turska): Projekat korišćenja vetra kao obnovljivog izvora energije .

Nakon izlaganja projekata za kraj kursa rađen je kviz kao provera znanja za sve učesnike kursa, koji je bio nagrađivan od strane organizatora. Pohvalu je dobio naš student Stevan Anđelković koji je zauzeo treće mesto, kao i Isidora Božović koja je zauzela peto mesto.

Na kraju kursa dodeljeni su sertifikati učesnicima kursa, a pobednicima u kvizu su uručene nagrade.

 

Pozovite nas