Studenti Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura na naučno istraživačkom kampu „Naš kapital – Naša odgovornost“

U okviru projekta „Korak do dobrog ekološkog statusa voda“, finansiranog od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije i Opštine Mali Zvornik u toku je petodnevni naučno istraživački kamp „Naš kapital Naša odgovornost“ u Opštini Mali Zvornik.  Učešće na ovom kampu zabeležilo je 13 studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta Futura.

Kamp ima za cilj da kroz edukativni i terenski rad osposobni mlade buduće stručnjake za primenu vizuelnih metoda procene ekološkog statusa vodotoka i njegovih riparijalnih područja, a na pilot lokacijama odabranih vodotokova na teritorijama opština Mali Zvornik i Ljubovija. Takođe, ovakav vid edukacije ima za cilj da studente ohrabri u kreativnom i samostalnom istraživačkom radu i odabiru daljih profesionalnih usavršavanja kroz rad u multidisciplinarnim timovima.

Tokom prvog dana kampa, koji je održan u vidu radionice u Vizitor centru Specijalnog rezervata prirode Zasavica, teorijski su predstavljene metode koje su predmet rada na terenu i veza sa implementacijom Okvirne direktive o vodama, a tokom drugog i trećeg dana studenti su na terenu sa stručnjacima i predstavnicima lokalnih zajednica opština Mali Zvornik i Ljubovija, radili na odabranim pilot lokacijama na Velikoj reci (opština Mali Zvornik) i reci Ljuboviđa (Opština Ljubovija) koje pripadaju slivu reke Drine.

Preostalih dana kampa, studenti će samostalno sa kooridnatorima obraditi ostale pilot lokacije predviđene planom ovog istraživanja.

Tokom ovog trodnevnog rada, studenti su savladali tehnike terenskog istraživačkog rada, svrhu i ciljeve predloženih metodoloških pristupa za vodotokove u nadležnosti lokalnih samouprava, značaj uključivanja lokalnog stanovništva u prikupljanju informacija na terenu, sređivanje terena i utisaka nakog završenog terenskog rada, kao i rad u multidisciplinarnim timovima.

[st_gallery gallery=“5687,5688,5689,5681,5682,5684,5683,5685,5686″ size=“portfolio-three“ columns=“3″ lightbox=“yes“]

Pozovite nas