Studenti Fakulteta Futura u poseti Agenciji za zaštitu životne sredine

Studenti Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura posetili su u petak 5.4.2019. godine Agenciju za zaštitu životne sredine. Studijsku posetu su predvodili profesor dr Radomir Mandić i asistent Goran Knežević. Cilj posete bila je realizacija nastavnih aktivnosti na predmetima: Degradacija ekosistema i renaturalizacija, Ekologija, Prirodne vrednosti i resursi i Zdravlje i životna sredina. Stručnjaci u Agenciji za zaštitu životne sredine upoznali su studente sa principom rada automatske merne stanice za kvalitet vazduha i referentne laboratorije za analizu parametara kvaliteta vazduha. 
 
Studentima su održana kratka predavanja o sledećim temama: Stanje kvaliteta vazduha u Republici Srbiji u svetlu daljih evropskih integracija; Monitoring kvaliteta površinskih i podzemnih voda u Republici Srbiji; Izveštaj o stanju zemljišta i aktivnosti Agencije za zaštitu životne sredine za 2018. godinu i Katastar kontaminiranih industrijskih lokaliteta
 
Sprovedena je i anketa u sklopu ispitivanja Agencije o nivou svesti građana o kvalitetu i značaju zemljišta. Studentima su podeljeni Izveštaji o kvalitetu vazduha za 2015, 2016. i 2017. godinu.
 
Vest o poseti je objavljena i na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine:
 
 
Dogovoren je nastavak saradnje u narednom periodu, prvenstveno posete laboratoriji za monitoring površinskih i podzemnih voda.
[st_gallery gallery=“12280,12278,12275,12277,12279,12276,12274,12273″ size=“portfolio-four“ columns=“4″ lightbox=“yes“]