Stručna praksa

U okviru stručne prakse dana 09. i 10. novembra studenti fakulteta Futura su zajedno sa asistentom i stručnjacima u oblasti upravljanja resursom otpada uradili utvrđivanje procenta učešća metalnog ambalažnog otpada u ukupnom reciklabilnom metalnom otpadu operatera za sakupljanje otpada INOS BALKAN doo u Valjevu.
 
U nastavku citiramo mišljenje stručnjaka:
„Važno je da znate šta imate u svom otpadu, važno je za izveštavanje, važno je za ceo sistem upravljanja otpadom. Još je važnije da mlade ljude koji su svoje obrazovanje posvetili zaštiti životne sredine i upravljanju otpadom uputimo i obučimo zašto i kako se to radi. Mogu vam reći da naši mladi pokazuju zavidan stepen znanja i što je još važnije interesovanja za svoje obrazovanje i budući poziv“
 
Dvodnevna praksa obuhvatila je i noćenje u etno selu Lelić gde je organizovano druženje studenata i stručnog tima, kao i grupnu posetu manastiru Ćelije.
 
Još jedan korak smo bliži novim generacijama stručnjaka u oblasti zaštite životne sredine koje FPE Futura kroz nastavu, praksu i saradnju sa mnogim institucijama neguje godinama unazad.
Pozovite nas