Stipendija za master akademske studije na FPE Futura za najbolji diplomski rad Aleksandra Andrea Serafimovića

U četvrtak, 30.11.2017. na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, student Aleksandar Andrea Serafimović, pred komisijom u sastavu prof. dr Dragi Antonijević, mentor i prof. dr Jordan Aleksić, predsenik komisije, odbranio je diplomski rad pod naslovom: „Modifikacija signalne bove u generator energije“.
Za najbolji diplomski rad sa inovativnom idejom, A.A. Serafimović, je ovom prilikom od dekana FPE Futura dobio stipendiju za master akademske studijame na FPE Futura, kao i predlog za dalji razvoj inovativne ideje u okviru projekta „Akvatična reanimaciona mreža (ARM)“ koji je pokrenuo Fakultet, a koji je prisutnima predstavio na kraju odbrane profesor Jordan Aleksić​.
[st_gallery gallery=“9594,9595,9596,9597,9598,9599,9600,9601,9602″ size=“portfolio-three“ columns=“3″ lightbox=“yes“]