Nedostaje 5.000 ekologa

Srbiji je trenutno potrebno oko 1.500, a uskoro će nedostajati više od 5.000 stručnjaka za zaštitu životne sredine!

U Republici Srbiji je u realizaciji više programa koji, pre svega, imaju za cilj izgradnju postrojenja za preradu otpadnih voda, kolektora i kanalizacione mreže za odvod otpadih voda i kišnice. U planu je i izgradnja nekoliko lokalnih i regionalnih centara za upravljanje otpadom.

Kroz programa “Čista Srbija”, koji se realizuje preko Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastructure, u Republici Srbiji će biti izgrađeno 185 postrojenja za preradu otpadnih voda i više od 5.000 kilometara kanaliazcione mreže. Predviđeno je da se program realizuje u 71 lokalnoj samoupravi. Trenutno su radovi u toku u 14 lokalnih samouprava a u ovoj godini se očekuje početak izvođenja u još 31 lokalnoj samoupravi. Istovrmeno, projektovanje se izvodi u svih 71 lokalnih samouprava. U okviru ovog projekta predviđena je izgradnja četiri regionalna centra za upravljanje otpadom.

Samo kroz ovaj program Srbiji je potrebno preko 1.500 stručnjaka u oblasti zaštite životne sredine.

Ministarstvo za zaštitu životne sredine kroz svoje programe realizuje izgradnju 27 postrojenja za preradu otpadnih voda i četiri regionalna centra za upravljanje otpadom. Samim tim znači da će se otvoriti posao za još najmanje 500 stručnjaka iz oblasti životne sredine.

Preko programa koji se realizuje preko IPA fondova , koji se takođe realizuju preko Ministarstva za zaštitu životne sredine realizuje se 6 postrojenja za preradu otpadnih voda.

Kroz programe razvojnih banaka (KFW), koji se realizuju u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, realizuje se nekoliko projekata izgradnje postrojenja za preradu otpadnih voda i nekoliko centara za upravljanje otpadom.  To isto Ministarstvo realizuje i tzv. “mađarski bilateral” kroz koji će se izgaraditi desetak postrojenja za preradu otpadnih voda i oko 400 kilometara kanalizacione mreže.

Ministarstvo poljoprivrede i vodoprivrede takođe realizuje izgradnju nekoliko postrojenja za preradu otpadnih voda. Dodajmo na ovo potrebe za radnicima u turizmu, za naučnicima i istraživačima…

Kada se sve ovo izanalizira dođe se do podatka da će samo u Republici Srbiji u narednih pet godina biti potrebno više od 5.000 stručnjaka iz oblasti zaštite životne sredine!

RADI ONO ŠTO VOLIŠ, ZA ONE KOJE VOLIŠ!!!

Pozovite nas