SPRINGER IZDANJE KAO REZULTAT NAUČNOG PROJEKTA FAKULTETA

Istaknuta monografija međunarodnog značaja (M11), u izdanju Springer International Publishing, pod nazivom „Forests of Southeast Europe Under a Changing Climate: Conservation of Genetic Resources“ predviđena je za objavljivanje do decembra 2018. godine. Trenutno se na internet stranici izdavača može videti zvanična najava za knjigu, sa kratkim opisom sadržaja, ISBN brojevima i biografijama urednika (https://www.springer.com/gp/book/9783319952666). Monografija će biti 64. izdanje u okviru Springer serije “Advances in Global Change Research” (https://www.springer.com/series/5588?detailsPage=titles).

Prof. dr Jelena Milovanović je jedan od urednika monografije, u saradnji sa kolegama sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a učestvuje i u radu čitave serije kao urednik. Monografija je okupila 66 autora iz 28 različitih institucija i 9 zemalja Jugoistočne Evrope. Monografija predstavlja jedan od rezultata projekta tehnološkog razvoja TR31078 “Ekoremedijacija degradiranih prostora produkcijom agroenergetskih useva”, obzirom da je Aktivnost 33 u okviru 8. Adaptivne faze projekta definisana kao “Adaptabilnost šumskih ekosistema”.   

Pozovite nas