SKUP KONVENTA – CIRKULARNA EKONOMIJA I PREGOVARAČKO POGLAVLJE 27

U EU info centru, u Beogradu, 12. oktobra, 2018. godine, u terminu od 12 do 15 časova, održan je Skup konventa – cirkularna ekonomija i pregovaračko poglavlje 27. Događaj zajednički organizuju CEKOR i Ambasadori održivog razvoja pod podrškom sledećih projekata: ,,ENV.net uključivanje pitanja životne sredine Zapadnog Balkana i Turske u političku agendu  EU”, ,,CSOs as Equal Partners in Monitoring of Public Finance” i Nacionalni konvent o EU.

Uvodne prezentacije su bile:

12.10-12.25 Anđelka Mihajlov, ekspert – Kompleksnost koncepta cirkularne ekonomije, prezentacija: segmentarni naspram celovitog pristupa

12.25-12.40 Zvezdan Kalmar, CEKOR – Klimatska akcija kao podsticaj prelaska na cirkularnu ekonomiju

12.40-13.00 Ilija Batas Bjelić, ekspert – Lokalni klimatski planovi i kako osnažiti lokalne samouprave za prelazak na cirkularnu klimatski otpornu  ekonomiju

13.00-13.15 Siniša Mitrović, Privredna komora, Perspektive cirkularne ekonomije u Srbiji

13.15-13.30 Aleksandra Mladenović, AOR – Inicijativa: Inovirati Nacionalnu strategiju održivog korišćenja prirodnih resursa na bazi koncepta cirkularne ekonomije

13.30-14.30 Diskusija, zaključci i preporuke

Fakultet za primenjenu ekologiju Futura su predstavljale na ovom Skupu doc dr Sunčica Vještica i saradnik u nastavi Nikoleta Cesnak. Skup je bio značajan za dalji razvoj predmeta Upravljanje resursom otpada.

[st_gallery gallery=“11298,11297,11296,11295,11294,11293″ size=“portfolio-three“ columns=“3″ lightbox=“yes“]

Pozovite nas