Simpozijum – Divlje biljne i životinjske vrste pod kontrolom sakupljanja i prometa – stanje i perspektive

Fakultet za primenjenu ekologiju Futura u partnerstvu sa Zavodom za zaštitu prirode Srbije organizuje prvi nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem pod nazivom „Divlje biljne i životinjske vrste pod kontrolom sakupljanja i prometa – stanje i perspektive“. Simpozijum će se održati 22.5.2017. godine u prostorijama Zavoda, dr Ivana Ribara 91, Novi Beograd. Rok za dostavljanje radova koji će biti objavljeni u Zborniku radova nakon održavanja Simpozijuma je 15.5.2017. godine. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na mejl simpozijum2017@futura.edu.rs

Agenda Simpozijuma

Tematski okvir za pisanje radova

Uputstvo za pisanje apstrakta i radova

Pozovite nas