Seminar u Zasavici

U Specijalnom rezervatu prirode „Zasavica“ održan je seminar na kome su prezentovani rezultati prikazani u Monografiji “Prikaz uzgoja i pokazatelja genetskog i zdravstvenog stanja i dobrobiti banatskog magarca i magaraca koji se uzgajaju u specijalnom rezervatu prirode “Zasavica”.

Monografija je nastala kao rezultat realizacije Projekta pod istim nazivom koji je finansiralo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije, a realizovan je tokom 2022. godine.

U realizaciji projekta učestvovali su stručnjaci Naučnog instituta za veterinarstvo iz Novog Sada, dr Milivoje Urošević i Darko Drobnjak iz Centra za očuvanje animalnih genetičkih resursa Srbije i dr Radomir Mandić sa Fakulteta za primenjenu ekologiju FUTURA.

Najvažniji rezultat realizacije ovog Projekta što je na osnovu morfometrijskih i genetičkih istraživanja na uzorku od izabranih 40 jedinki, kod 30 jedinki dokazano da pripadaju novoj rasi Banatski magarac.

Učesnike seminara je, ispred Fakulteta za primenjenu ekologiju FUTURA, pozdravio naš professor, dr Radomir Mandić.

Pozovite nas