Sastanak u opštini Kraljevo o rešavanju pitanja otpadnih voda u selima

U utorak 20.09.2016. godine predstavnici Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura sastali su se sa šeficom odseka za zaštitu životne sredine opštine Kraljevo i njenim saradnicima i predstavili adaptivni modularni ekosistemski procesor kao moguće rešenje za otpadne vode u selima. Sastanku je prisustvovalo desetak zaposlenih iz relevantnih službi lokalne samouprave, kao što su odsek za zaštitu životne sredine, sektor za upravljanje projektima u opštini i sektor za upravljanje vodama, koji su iskazali veliko interesovanje za saradnju sa Fakultetom za primenjenu ekologiju Futura na projektima u oblasti zaštite životne sredine. Usaglašena su mišljenja da otpadne vode i upravljanje njima predstavlja veliki problem, pre svega gledano sa pravnog aspekta i da je moguće rešavati ga stvaranjem javno-privatnog partnerstva. Zaključeno je da situacija u ruralnim područjima može da se reši izgradnjom sistema biolaguna sa bioremedijacionom zavesom od trske i plutajućim ostrvima.

 

 

Pozovite nas