Sastanak sa predstavnicim uprave grada Užica i JKP Vodovod Užice povodom predstavljanja programa „Ekosistamski redizajn sliva akumulacije Vrutci“

Tim Fakulteta Futura u sastavu: dekan prof. dr Jordan Aleksić, prof. dr Boris Vakanjac, prodekan za nauku doc. dr Milena Rikalović, MSc Dimitrije Aleksić i student master studija Goran Knežević, je predstavnicima uprave grada Užica i JKP Vodovod Užice izložio program Ekosistamski redizajn sliva akumulacije Vrutci. Sastanak je održan u sredu 20.6.2018. godine. Program je nastavak naučno-istraživačkog rada Fakulteta iz oblasti ekoremedijacije koji integriše znanja i praksu iz oblasti primenjene ekologije, mikrobiologije, geologije, digital hazard real time, vezano za aktuelan ekološki problem akumulacije Vrutci. Prisutnima se prvo obratio dekan fakultata prof. dr Aleksić koji je prisutne upoznao sa idejom ekositemskog redizajna i reanimacije ugroženih ekosistema, nakon čega je usledila jednočasovna prezentacija Programa, koja je bila koncipirana u tri dela:

Akvatični reanimacioni procesor (ARP) –  Aqua Futura (Demo model implementacije podsticaja samoprečišćavanja), inovaciona ekosistemska tehnologija integrisanog tretmana vodenog ogledala-stuba-dna; u okviru koje je student master studija Goran Knežević objasnio princip funkcionisanja ARP sistema i mogućnost primene u tretmanu i sanaciji cvetanja cijanobakterija u eutrofičnim ekosistemima uz pomoć dejstva ultrazvuka.

Integisani senzorski sistem  za ekološki monitoring (Demo model kontinualnog praćenja promena) u okviru koje je prof. dr Vakanjac izložio principe funkcionisanja senzorskih sistama, koji tipovi senzora su potrebni za ovu vrstu monitoring kao i istakao značaj adekvatnog monioringa vezano za cijanobakterije;

Akcioni plan minimizacije  eksternih opterećenja sliva akumulacije Vrutci (Sistemske mere i akcije sanacije i rekultivacije prostora) u okviru koje je dr Rikalović dala pregled dostupnih podataka, sa posebnim osvrtom na eksterno opterećenje koje ugrožava ekosistam Vrutci, kao i predlog za sistamsko delovanje na slliv same akumulacije u smislu smanjenja pritisaka i opterećenja koje na ekosistem akumulacije Vrutci stvara antropogeni uticaj, kao i okvirni akcioni plan vezan za Program.

Nakon izlaganja predstavnici grada Užica i Fakultata su u diskutovali o problematici cvetanja cijanobakterija, mogućnim pristupima za saniranje akumulacije ekološkim metodama, smanjenje eksternog zagađenja, ako i potencijalu ovog vodnog resursa u budućnosti. Tokom diskusije otvoren je niz tema koje su značajne za obe strane, a svi prisutni su se složili da je za problem akumulacije Vrutci potrebno sistamsko rešenje, koje zahteva razumevanje procesa koji se dešavaju u samom jezeru, kao i eksternih faktora.

[st_gallery gallery=“10742,10743,10744,10745,10746″ size=“portfolio-three“ columns=“3″ lightbox=“yes“]

 

 

Pozovite nas