Sastanak Projektnog tima projekta:Ekoremedijacioni plan „Braunfield“ investicionih lokacija JP EPS

11.05.2015.godine održan je sastanak Projektnog tima projekta:Ekoremedijacioni plan „Braunfield“ investicionih lokacija JP EPS“, kojem je predsedavala Prof.dr Gordana Dražić – rukovodilac projekta. Dogovoreno je da se formira Metodologija čiji će sastavni delovi biti: izrada baze podataka ekološkog profila lokacije, izrada ekoremedijacionog plana brownfield investicionih lokacija JP EPS, izrada ekološko ekonomske procene za valorizaciju brownfield investicionih lokacija i izrada Akcionog plana sa predlogom mera za implementaciju.