Sastanak Projektnog tima Fakulteta za primenjenu ekologiju FUTURA i projektnog tima JP EPS

 

08.06.2015.godine održan je sastanak Projektnog tima Fakulteta za primenjenu ekologiju FUTURA i projektnog tima JP EPS, projekta:Ekoremedijacioni plan „Braunfield“ investicionih lokacija JP EPS“. Članovi tima Fakulteta Futura prezentovali su Metodološki pristup brownfield projekata koji se sastoji iz sledećih delova: Metodologija za izradu baze podataka, Metodologija izrade ERM plana, Metodologija ekološko-ekonomske procene i Akcioni plan-mere implementacije.

Pozovite nas