Sastanak predstavnika Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura s generalnim konzulom Republike Angole

Predstavnici Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, u sastavu prof. dr Jordan Aleksić, dr Sunčica Viještica, M.Sc. Sonja Avramović i Jovan Milivojević, sastali su se u četvrtak 02. Avgusta 2018. godine s generalnim konzulom Republike Angole Antoniom Filipeom Mauriciom u Bojčinskoj šumi, u Progaru. Tema održanog sastanka bila je ostvarivanje projektne saradnje kroz angažovanje Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura kao eksperta koji bi realizovao projekte iz oblasti zaštite životne sredine u Angoli.

Generalni konzul Mauricio istakao je da su najveći problemi u njegovoj državi neiskorišćenost prostora i nedovoljno razvijeno ribarstvo. Osim što predstavlja problem, ribarstvo je jedan od ključnih kapitala Angole, s obzirom da se riba lovi u okeanu, kao i u slatkovodnim tokovima, ali i da se uzgaja u ribnjacima. Konzul je opisujući trenutnu situaciju u Angoli rekao da je najveći problem znanje, posebno u oblasti zaštite životne sredine i poljoprivrede, i kako vidi Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura kao saradnika angolskih univerziteta i realizatora specijalističkih kurseva iz oblasti primenjene ekologije.

Prof. dr Jordan Aleksić je, zajedno sa svojim saradnicima, predstavio konzulu različite segmente rada u okviru Fakulteta – projektne aktivnosti, nastavno-naučne aktivnosti i aktivnosti u civilnom sektoru. Predstavnici Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura predložili su konzulu Muriciu da se počne sa radom na dva projekta: jednom o održivom ribarstvu, a drugom o menadžmentu zaštićenih prirodnih dobara.

Na održanom sastanku postignut je dogovor o izradi zvaničnog pisma namera ambasadi Republike Angole, u kojem bi se objasnili prepoznati problemi i način na koji bi se mogli rešiti kroz projektnu saradnju sa Fakultetom za primenjenu ekologiju Futura. Dekan Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura i generalni konzul dogovorili su saradnju u okviru projekata i održavanja specijalističkih kurseva na angolskim univerzitetima.

Na sastanku je dogovorena poseta novog ambasadora Republike Angole i njegovih saradnika SRP Zasavica za subotu 04. Avgust 2018. Godine, gde će ih dočekati predstavnici Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura i menadžment SRP Zasavice.        

[st_gallery gallery=“10906,10907″ size=“portfolio-two“ columns=“2″ lightbox=“yes“]

Pozovite nas