Sastanak predstavnika Biološkog fakulteta i Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura

Dekan Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prof. dr Željko Tomanović i predstavnici Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura dekan prof. dr Gordana Dražić, predsednik saveta prof. dr Jordan Aleksić i koordinator Departmana poslediplomiskih studija Mesud Adžemović sastali su se u ponedeljak 12. oktobra 2015.g. na Biološkom fakultetu. Tom prilikom dogovoreno je sledeće:

  • Potpisivanje ugovora o nastavno-naučnoj saradnji;
  • Ostvarivanje saradnje na doktorskim studijama prema potrebama doktoranata;
  • Izrada zajedničkih projektnih aplikacija.

 

Pozovite nas