Sastanak povodom realizacije projekta “Karta za budućnost: To eco or not to be”

U subotu 30.1.2021. u 11h, Jelena Šorić sa Filološkog fakulteta, Mina Pavlović sa Filozofskog, Uroš Durlević sa Geografskog i Lazar Švraka Fakulteta Futura, sastali su se kako bi diskutovali i dalje razvijali projekat “Karta za budućnost: To eco or not to be”.
Studentski parlament Future pokazao je inicijativu za razvijanjem ekološke svesti u društvu i spojio se, u zajedničkoj saradnji, sa studentskim parlamentima gore navedenih fakulteta.
“Karta za budućnost: To eco or not to be” projekat je koji će se održati na proleće i koji će okupiti publiku, sačinjenu od zainteresovanih studenata navedenih fakulteta i obrazovati ih o značaju ekologije!