SASTANAK FPE FUTURA I INSTITUT ZA PESTICIDE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Prodekan za nastavu doc dr Mesud Adžemović i prodekan za nauku doc dr Milena Rukalović su u sredu 17.10. posetili Institut za pesticide i zaštitu životne sredine gde je održan sastanak sa direktorom Instituta dr Emilom Rekanovićem i  rukovodiocen laboratorije za primenjenu entomologiju naučnim savetnikom dr Dejanom Marčićem vezano za saradnju FPE Futura i ove neučno-istraživačke ustanove. Na sastanku su precizirani detalji oko daljih planova vezano za realizaciju delova doktorata i master radova koji bi bili urađeni na Institutu ,kao i studentiskih poseta u okviru predmeta Ekotoksikologija i Životne sredina i zdravlje.