Saradnja Instituta za pesticide i zaštitu životne sredine i Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura

Direktor Instituta za pesticide i zaštitu životne sredine dr Emil Rekanović, sa saradnicima: dr Slavica Gašić, zamenik direktora i dr Bojan Duduk,pomoćnik direktora za naučno-stručni rad upoznao je delegaciju Fakulteta Futura sa delatnostima Instituta, i to:

 • Proučavanje fiziološko-biohemijskih osnova delovanja pesticida i mehanizama rezistentnosti štetnih organizama;
 • Proučavanje metabolizma, degradacije i trajnosti delovanja pesticida;
 • Toksikološka i ekotoksikološka proučavanja pesticida i drugih toksikanata;
 • Ispitivanje bioloških, hemijskih i toksikoloških svojstava novih pesticida, za dobijanje podataka potrebnih za registraciju u našoj zemlji;
 • Proučavanje biologije i ekologije insekata, grinja, korovskih biljaka, fitopatogenih mikroorganizama i drugih štetnih organizama;
 • Istraživanje prirodnih proizvoda sa pesticidnom aktivnošću, razradu laboratorijskih postupaka sinteze i formulisanja pesticida i razvoj nove tehnologije zaštite bilja u cilju proizvodnje visokovredne hrane;
 • Iznalaženje optimalnih rešenja za suzbijanje štetnih organizama u specifičnim uslovima;
 • Analize i superanalize pesticida i srodnih toksikanata u različitim proizvodima i ocene ispravnosti i kvaliteta proizvoda u unutrašnjem i međunarodnom prometu;
 • Transfer i primenu naučno-tehnoloških rešenja.

Prof. dr Jordan Aleksić, dekan Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, sa saradnicima: doc. dr Mesud Adžemović, direktor Instituta Futura i doc. dr Milena Rikalović, prodekan za nauku, predstavio je:

 • osnovne delatnosti i kratke elaboracije studijskih programa osnovnih, master i doktorskih studija;
 • naglasio značaj fundamentalnih i drugih istraživanja u razvoju ekološke misli i prakse;
 • potencirao orjentisanost Fakulteta Future u projektnim aktivnostima (naučnim, stručnim i primenjenim);
 • iskazao zainteresovanost za konkretne oblike saradnje dveju institucija koje imaju dodirnih tačaka, i programskih i primenjenih projektnih;
 • potencirao značaj partnerstva i projektnog istraživanja.

Obostrano je pozitivno ocenjena otvorenost obeju nauno-istraživačkih institucija za saradnju na svim poljima i izražena namera za uspostavljanjem konkretnih oblika saradnje i povezivanja na osnovama partnerstva i afirmacije projektnog istraživanja. U tom smislu je dogovoreno da se u što kraćem roku potpies Ugovora/Sporazuma o naučnoj, projektnoj, obrazovnoj i tehničkoj saradnji Instituta i Fakulteta i istim precizira mogućnost da se jedan broj diplomskih, master i doktorskih radova delom realizuju u (na) Institutu za pesticide, da se izrade okviri za zajedničke naučne projektne aktivnosti i učešće po pozivima, na konkursima i tenderima, kao i da se redovno razmenjuju informacije o rezultatima istraživanja i naučnoj produkciji, posebno onoj koja se objavljuje u časopisu PESTICIDES & PHYTOMEDICINE.

[st_gallery gallery=“10678,10679,10680,10681,10682,10683″ size=“portfolio-four“ columns=“3″ lightbox=“yes“]