Saradnja FUTURE i Ministarstva zaštite životne sredine

Fakultet za primenjenu ekologiju FUTURA i Ministarstvo zaštite životne sredine Srbije potpisali su danas Sporazum o saradnji  koji će doprineti razvoju i unapređenju rada obe institucije.

Cilj ovog Sporazuma je da omogućiti profesionalno usavršavanje što većem broju mladih sa fakultetskom diplomom, kao i da se podrškom u profesionalnom usavršavanju stvore uslovi da što veći broj sa fakultetskim obrazovanjem ostane u Srbiji.

Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije će našim najboljim studentima omogućiti:

  • obavljanje prakse u okviru tog Ministarstva,
  • organizovanje i učešće u zajedničkim skupovima posvećenim temama iz oblasti ekologije,
  • zajednički rad na strateškom planiranju i razvoju politike zaštite životne sredine,
  • razmenu publikacija i druge aktivnosti.

Studentska praksa će omogućiti našim studentima završnih godina i master studija da teorijska znanja stečena na Fakultetu FUTURA primene i potvrde kroz učešće u praksi u Ministarstvu i Agenciji za zaštitu životne sredine.

Takođe, planirano je i da Ministarstvo, po potrebi, angažuje i nastavno osoblje Fakulteta FUTURA prilikom pripreme akata koji se odnose na srednjoročne i dugoročne planove razvoja naše zemlje.

Sporazum su potpisali Irena Vujović, ministarka zaštite životne sredine i prof.dr Svetozar Krstić, v.d. dekan Fakulteta FUTURA.

Pozovite nas