Reintrodukcija modrovrana

U okviru realizacije projekta reintrodukcije/repopulacije ugrožene vrste modrovrane Coracias garrulus, u okolini Beograda i Šumadiji, tim FPE „Futura“ je 27.06, uradio prvi ovogodišnji monitoring postavljenih veštačkih duplji. U 16 pregledanih kućica bilo je 32 mladunca modrovrane, 16 jaja i uhvaćena je i prstenovana jedna adultna ženka.

Do sada je ovlašćeni prstenovač i saradnik Centra za markiranje životinja Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, Zoran Karić, markirao 25 jedinki metalnim prstenovima. Podaci o prstenovima pticama će se naći u godišnjem izveštaju Centru i proslediće se EURING-u.

 

Imajući u vidu da se radi o repopulaciji vrste koja je, do nedavno, gotovo u potpunosti iščezla sa ovih prostora, broj gnezdećih parova u kućicama i sama uspešnost gnežđenja na kontrolnom uzorku je zaista odlična i svakako predstavlja veliki korak ka povratku populacije u prirodna staništa i južno od Save i Dunava.

Aktivnosti se sprovode u okviru Nacionalnog programa zaštite modrovrane u saradnji sa Udruženjem ljubitelja prirode „Riparia“ iz Subotice, a podržao ih je i Telekom Srbija kroz projekat „Nijedna vrsta ne umire sama“.

Posebno nam je zadovoljstvo da se pored stručne podrške nastavnika i doktoranada u aktivnostima ističu studenti prve godine, koji daju nemerljiv doprinos realizaciji ciljeva projekta, istovremeno učeći o primeni aktivnih mera zaštite za ugroženu vrstu. U narednom periodu planira se nastavak monitoringa populacije modrovrane.

 

Pozovite nas