Realizovana prva radionica u okviru projekta “Analiza mogućnosti korišćenja obnovljivih izvora energije na teritoriji grada Novog Sada”  

U prostorijama Departmana za energetiku i procesnu tehniku, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, realizovana je prva radionica (od ukupno 3) u okviru projekta “Analiza mogućnosti korišćenja obnovljivih izvora energije na teritoriji grada Novog Sada” u utorak 18.9.2018. Predstavnici Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura (docent dr Svetozar Krstić, Dr Sunčica Vještica, M.Sc Dušan Jeličić, M.Sc Dimitrije Aleksić i M.Sc Ivana Šekler) prezentovali su sledeća rešenja u okviru istraživanja na projektu: koncept  ANTEC BIOGAS Company, kao vodeću tehnologiju za tretman nagomilane i neselektovane biomase na području ne samo Novog Sada, već i AP Vojvodine i dokazanu primenu Miscanthus Giganteus hibridne forme u ekosistemskim procesorima. 
Kako savremeni koncepti u sagledavanju problema devastacije prirodnih resursa podrazumevaju multidisciplinaran pristup, ovu radionica je doprinela da oba tima međusobno prepoznaju potencijale za buduću saradnju i zajednički nastup na projektima.

[st_gallery gallery=“11086,11087,11088″ size=“portfolio-three“ columns=“3″ lightbox=“yes“]

Pozovite nas