Realizacija projektnih aktivnosti u okviru projekta Biološki aspekt operativnog monitoringa akumulacije Vrutci

U četvrtak, 7. decembra, tim sa Fakulteta za primenjenu ekologiju FUTURA koji su činili asistenti Nevena Milošević i Slobodan Stefanović i saradnici Goran Knežević i Boško Stamenković bio je u trodnevnoj poseti JKP „Vodovod“ Užice u cilju nastavka realizacije projektnih aktivnosti u okviru projekta Biološki aspekt operativnog monitoringa akumulacije Vrutci.

Prvog dana posete, 7. decembra, timovi sa Fakulteta za primenjenu ekologiju FUTURA i JKP „Vodovod“ Užice obišli su akumulaciju Vrutci, konstatovali cvetanje vode uzrokovano cijanobakterijama i izvršili uzorkovanje vode. Prethodno je članovima tima JKP „Vodovod“ Užice održano uvodno predavanje o uzimanju i obeležavanju uzoraka. Obuka članova tima JKP „Vodovod“ Užice nastavljena je u laboratoriji vodovoda. Izvršena je laboratorijska priprema uzoraka za kvantitativnu analizu.

Drugog dana obuke, 8. decembra, članovi tima JKP „Vodovod“ Užice u okviru uvodnog predavanja upoznati su sa procedurom kvantitativne analize uzoraka. U okviru izvršene kvantitativne analize utvrđena je prisutnost cijanobakterija i određena je njihova brojnost i koncentracija. Izvršena je analiza određenih parametara vode fotometrom.

Trećeg dana obuke, 9. decembra urađena je kvalitativna analiza uzorka na invertnom mikroskopu i prezentovan je determinator najzastupljenijih vrsta fitoplanktona na akumulaciji Vrutci. Izvršeno je uzorkovanje vode sa pogona fabrike. Urađena je kvantitativna analiza uzorka sirove vode, sa taložnika i filtera. Takođe, nakon membranske filtracije urađena je kvantitativna analiza uzorka prerađene vode.

[st_gallery gallery=“9653,9658,9652,9650,9654,9651,9655,9656,9657″ size=“portfolio-three“ columns=“3″ lightbox=“yes“]

Pozovite nas