Raspored i prijava ispita u septembarskom ispitnom roku

Poštovane kolege, izašao je raspored ispita za SEPTEMBARSKI ispitni rok
Studenti koji nisu izmirili sve finansijske obaveze predviđene Ugovorom o studiranju ne mogu prijaviti ispite niti pristupiti polaganju ispita.
predmet: Obaveštenje u vezi sa ispitima
Poštovane kolege
Obaveštenje za nove studente a ujedno da podsetimo i starije generacije.

  • Obavezan je izlazak na sve ispite koje ste prijavili, u suprotnom se plaća nadoknada od 300 dinara po ispitu za ispite koje ste prijavili a na koje niste izašli.
  • Studenti koji prenose ispite iz ranijih semstara studiranja NE MOGU polagati ni jedan od tih ispita ako pre toga nisu potpisali Ugovor o obnovi ispita u kancelariji koordinatora za osnovne studije.
  • Pre svakog ispita, pojedinačne ispitne prijave preuzimate u studentskoj službi.
Pozovite nas