Raspored i prijava ispita u oktobarskom ispitnom roku

Oktobarski ispitni rok 2017. zakazan je za period od 11.9. do 23.9.2017. 

Svaki ispit koji prijavljujete morate unapred platiti 500 dinara. Prijavljivanje se vrši kao i do sada slanjem elektronske prijave (koju možete preuzeti ovde ) i skenirane ili fotografisane uplatnice kojom dokazujete plaćanje na e-mail osnovne.studije@futura.edu.rs. Nepotpune prijave neće biti uzete u obzir. Uplatnica se popunjava na sledeći način:

Studenti koji nisu izmirili finansijske obaveze predviđene Ugovorom o studiranju ne mogu pristupiti polaganju ispita.

Poslednji rok za prijavu ispita je 8.9.2017. godine u 23:59h. Ispitni spiskovi će biti formirani u subotu 9.9.2017. Sve naknadne prijave prate istu proceduru samo što se svaki ispit plaća 1000 dinara a prijave se šalju na mejl milos.nikolic@futura.edu.rs.

VAŽNA NAPOMENA: Od ove školske godine ne postoje više pojedinačne prijave već se za svaki predmet formira spisak prijavljenih koji profesor i asistent donose na ispit i u koji će biti upisani Vaši bodovi i ocene. Zbog ove novine studenti koji ne izmire finansijske obaveze na vreme i koji zbog toga dobiju zabranu prijave ispita neće moći da uplatom na sam dan ispita pristupe ispitu. Da biste naknadno bili upisani u spisak neophodno je najmanje 48 sati pre termina ispita poslati fotografisane uplatnice koje dokazuju izmirenje dugova prema školarini i nadoknadu za naknadnu prijavu ispita (u iznosu od 1000 dinara po ispitu).

Dodatne napomene:

  • Studenti koji prenose ispite iz ranijih semestara studiranja NE MOGU polagati ni jedan od tih ispita ako pre toga nisu potpisali Ugovor o obnovi ispita u kancelariji koordinatora za osnovne studije.
  • Ukoliko Vam je preostao neki ispit za polaganje koji se ne nalazi na ispitnoj prijavi, možete prijaviti taj ispit u tekstu mejla prateći opisanu procedure i on će biti uvršten u raspored.

Raspored ispita pogledajte ovde 

Pozovite nas