Raspored i prijava ispita u julskom ispitnom roku 

Poštovane kolege, izašao je raspored ispita za JULSKI ispitni rok >>>>>>
Studenti koji nisu izmirili sve finansijske obaveze predviđene Ugovorom o studiranju ne mogu prijaviti ispite niti pristupiti polaganju ispita.

Ispiti se prijavljuju online putem popunjavanjem ispitne prijave koje možete pronaći na sledećem linku . Popunjene pijave se šalju na mejl adresu prijava.ispit@futura.edu.rs.

Poslenji rok za prijavu ispita je 1.7.2016. u 12:00 časova. Studenti koji do tog roka ne prijave ispite moraju platiti nadoknadu za naknadnu prijavu ispita.

Obaveštenje za nove studente a ujedno i podsetnik za starije generacije:

  • Obavezan je izlazak na sve ispite koje ste prijavili, u suprotnom se plaća nadoknada od 300 dinara po ispitu za ispite koje ste prijavili a na koje niste izašli.
  • Studenti koji prenose ispite iz ranijih semstara studiranja NE MOGU polagati ni jedan od tih ispita ako pre toga nisu potpisali Ugovor o obnovi ispita u kancelariji koordinatora za osnovne studije.
  • Pre svakog ispita, pojedinačne ispitne prijave preuzimate u studentskoj službi.
Pozovite nas