Raspored i prijava ispita u aprilskom ispitnom roku 

Poštovane kolege, izašao je raspored ispita za APRILSKI ispitni rok >>>>> 
Studenti koji nisu izmirili sve finansijske obaveze predviđene Ugovorom o studiranju ne mogu prijaviti ispite niti pristupiti polaganju ispita.

Ispiti je prijavljuju online putem popunjavanjem ispitne prijave koje moežete pronaći na sledećem linku. Popunjene pijave se šalju na mejl adresu prijava.ispit@futura.edu.rs.
Poslenji rok za prijavu ispita je 30.3.2016. u 12:00 časova. Studenti koji do tog roka ne prijave ispite moraju platiti nadoknadu za naknadnu prijavu ispita.

Obaveštenje za nove studente a ujedno i podsetnik za starije generacije:

  • Obavezan je izlazak na sve ispite koje ste prijavili, u suprotnom se plaća nadoknada od 300 dinara po ispitu za ispite koje ste prijavili a na koje niste izašli.
  • Studenti koji prenose ispite iz ranijih semstara studiranja NE MOGU polagati ni jedan od tih ispita ako pre toga nisu potpisali Ugovor o obnovi ispita u kancelariji koordinatora za osnovne studije.
  • Pre svakog ispita, pojedinačne ispitne prijave preuzimate u studentskoj službi.

Tokom sedmice kada su zakazani ispiti u aprilskom roku neće biti organizovana nastava i vežbe.

Pozovite nas