RASPORED – Grupa B za letnji semestar 2016-2017

Sivom bojom su osenčene godine koje te subote imaju nastavu.

Prve i poslednje vežbe će biti organizovane za sve četiri godine studija.

VAŽNA NAPOMENA: Vežbe iz predmeta „Osnove metodologije“ će se održavati onih sedmica kada se održavaju vežbe za studente III godine.

Raspored za svaku subotu će izlaziti tokom radne nedelje i biće objavljeni na sajtu www.e.futura.edu.rs

Pozovite nas