Radionica o „Platformi za otvorenu nauku“ održana na Futuri

U četvrtak 30.8.2018. na Fakultetu Futura održana je radionica o „Platformi za otvorenu nauku“. Radionici i diskusiji koja je usledila potom su prisustvovali zaposleni profesori, asistenti i saradnici… Glavna tačka dnevnog reda bila je implementacija „Platforme za otvorenu nauku“.

Uvodnu reč je održao dekan Fakulteta prof. dr Jordan Aleksić koji je, pritom,  skrenuo pažnju na nedostatak projektne produkcije. Nakon toga, profekanka za nauku, dr Milena Rikalović, je započela diskusiju, uputila učesnike u problematiku, iznela pojašnjenje zahteva za reprezentatorijum, kao i predlog rešenja kroz dve faze: 1) sređivanje postojećih baza podataka u biblioteci i 2) formiranje platforme. Kao polazna osnova prihvaćena je postojeća baza Univerziteta Singidunum – Singipedia.

Na kraju radionice usvojen je predlog dr Milene Rikalović da se osnuje Inovacioni centar u okviru Fakulteta, kao i pokretanje komercijalnog sektora – pružanje konsultantskih usluga. Prodekanka za nauku je iznela predloge za naredni sastanak: 1. predkonferencijske aktivnosti, 2. korekcija silabusa vezano za narednu akreditaciju.

[st_gallery gallery=“10942,10943″ size=“two“ columns=“2″ lightbox=“yes“]