Radionica – Mapiranje Mapiranje zajednice (Community mapping)

Ova radionica je održana kao nastavak projekta Community Chalengers. Projekat je razvio je konzorcijum od 7 partnera iz Belgije, Hrvatske, Nemačke, Italije, Letonije, Portugala i Srbije, prvi deo projekta je bio održan u Beogradu kao bootcamp koji je trajao 5 dana. Prvi deo je imao za ciljj da osnaži mlade ljude sa alatima za preduzimanje i razmišljanje o klimatskim merama, da kroz  jedan jedinstven i kreativan način učesnike nauči kako da prezentuju svoj rad. Nastavak ovog projekta se održao u Nemačkoj gde su učesnici učili kako da kroz umetnost, socijalno preuzetništvo i timski rad dođu do željenog cilja.

Radionica koja je bila završni korak ovog projekta je organizovalo udruženje Supernatural u saradnji sa fakultetom Futura koja se 08.07.2022 održala na prostorijama fakultetai  imala je za cilj da mapira tok reke Dunav kroz Srbiju pomoću softvera Miro. Mapa zajednice je alat koji analizira zajednicu u smislu mogućnosti intervencije na datom problemu i prikazuje je u jasnoj i lako deljivoj slici. Jedna veoma korisna alatka koja vam može poslužiti u izradi budućih projekata radi lakše analize regiona koji izaberete. Miro je digitalna bela tabla na mreži koja ima beskonačno “platno” i omogućava vam da uradite bilo šta što tabla može da uradi: od pisanja na njoj, dodavanja slika, dodavanja lepljivih beleški i širokog spektra drugih funkcionalnosti. To je real-time alatka, tako da vam omogućava da vidite šta drugi rade na tabli a oni mogu da vide šta vi radite.

Na radionici smo održali kratko predavanje o Community challengers projektu, predstavili fakultet Futuru, predstavljeno je udruženje Supernatural i učesnicima je objašnjeno šta je communitiy mapping i šta treba da rade. Učesnici su podeljeni u četiri grupe i svaka grupa je imala za cilj da traži određenu ciljnu grupu. Prva grupa je tražila državne institucijena Dunavu koje pružaju uslugu u zaštiti životne sredine, druga grupa je tražila nevladine organizacije na Dunavu koje pružaju uslugu u zaštiti životne sredine, treća grrupa je tražila postojeća preduzeća ili aktivnosti na Dunavu koje predstavljaju opasnost po životnu sredinu i četvrta grupa je tražila probleme koja se odnose na određena područja ili su rasprostranjena po celoj teritoriji. Kada su grupe završile svoju potragu ukratko smo analizirali šta smo sve  pronašli i kako možemo posmatrati naš rad. Na tabli smo mogli da vidimo postokeće probleme, moguća rešenja i potencijalne partnere za naš projekat ili cilj.

Svaka zemlja koja je učestvovala na projektu je imala takođe isti zadatak da održe radionice mapiranja zajednice, radionica je bila poslednji deo celokupnog projekta. Svi šalju svoje rezultate i sledi detaljna analiiza celog projekta.