Prva konferencija SBD “Stevan Jakovlјević”

Nacionalni skup pod nazivom Prva Konferencija Srpskog biološkog društva ‘Stevan Jakovljević’ Kragujevac, u organizaciji istoimenog društva, a pod pokroviteljstvom Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije održan je 20-22.09.2023. u Kragujevcu.

Cilj konferencije bio je okupljanje članova akademske zajednice iz oblasti bioloških i srodnih nauka, razmena naučnih iskustava, promocija i popularizacija naučnih rezultata i širenje naučne saradnje. Programski i organizacioni odbor činili su naučni radnici i predavači sa PMF Univerziteta u Kragujevcu, na čelu sa prof. dr Milanom Stankovićem, predsednikom Srpskog biološkog društva ‘Stevan Jakovljević’ Kragujevac. Naučni odbor činila je plejada uglednih naučnika naše zemlje, na čelu sa akademikom prof. dr Vladimirom Stevanovićem. Na skupu je saopšteno 10 plenarnih i uvodnih predavanja, 26 usmenih izlaganja i predstavljeno 50 poster-prezentacija, podeljenih u 10 sekcija. U okviru prve sekcije: Biologija i ekologija biljaka, usmeno je izložen rad pod nazivom ’Ekološke karakteristike staništa veštački podignutih sastojina lišćara u kompleksu Stepin lug, Beograd’ čiji su autori doc. dr Marina Vukin i MSc Goran Knežević, sa Fakulteta za primenjenu ekologiju ’Futura’ Univerziteta Metropolitan Beograd i prof. dr Violeta Babić, član Naučnog odbora konferencije, sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Takođe, tokom prvog dana konferencije, promovisani su programi akademskih studija i aktuelne projektne aktivnosti našeg Fakulteta, kao i ciljevi obrazovanja i poslovanja naše institucije u predstojećem periodu, što je izazvalo posebnu pažnju predsedavajućih i brojne publike.

Članovi Programskog i organizacionog odbora Konferencije

prof. dr Milan Stanković, predsednik Programskog i organizacionog odbora i SBD ’S. Jakovljević’

sa doc. dr Marinom Vukin

 

 

 

Pozovite nas