Promocija FPE FUTURA na Sajmu obrazovanja

FPE FUTURA je zastupljen i na ovogodišnjem Sajmu obrazovanja i nastavnih sredstava u Hali 2 Beogradskog sajma, gde su akedemcima na raspolaganju profesori i studenti našeg fakulteta sa svim potrebnim informacijama u vezi sa osnovnim, master i doktorskim studijama.

„Obrazovana Srbija, uspešna Srbija“ slogan je Sajma obrazovanja, što se u potpunosti uklapa u naš akademski concept.

Ubrzani uspon nove eko-industrije (industrije otada, industrije turizma, industrije energije, industrije zdravlja i industrije hrane) generiše čitavu lepezu novih profila zanimanja koja traže potpuno nove kompeticije, odnosno veštine i sposobnosti, pre svega na planu komunikacija, kao i same metodologije razumevanja faktora i aktera daljeg razvoja.

Potreba za stručnjacima iz oblasti zaštite životne sredine u savremenom društvu, nauci i tehnici je očita i nesporna

Otvaranjem poglavlja 27 (Životna sredina i klimatske promene) u okviru Klastera 4, a u pregovorima za pristupanje Srbije EU, mnogi poslovi u ovoj oblasti zahtevaće stručan kadar.

Sticanjem obrazovanja, praktičnih znanja i veština, diplomirani analitičari zaštite životne sredine, kao i master analitičari zaštite životne sredine koje obrazuje Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, biće spremni za suočavanje i rešavanje izazova

Roditelji i budući student su dobrodošli svakog dana sajma od 10h do 20h na stand FPE FUTURA u Hali 2 Beogradskog sajma.

Vidimo se!

Pozovite nas