Projekat PRVI BILATERALNI SASTANAK SLOVAČKA-SRBIJA

Prvi sastanak projektnih timova u okviru projekta bilateralne saradnje sa Republikom Slovačkom za 2015-2016. godinu pod nazivom „Revitalizacija malih poljoprivrednih gazdinstava gajenjem energetskih useva i proizvodnjom biomase“ (Revitalization of small agricultural farms through energy crops cultivation and biomass production) i uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, održan je 19. maja 2015. godine u Beogradu. Sastanku je prisustvovao tročlani tim Fakulteta za evropske studije i regionalni razvoj Slovačkog poljoprivrednog univerziteta u Nitri: Prof. dr Zuzana Jurekova, Dr Martin Hauptvogl i Dr Martin Mariš, kao i svi predstavnici šestočlanog istraživačkog tima Fakulteta Futura.

Cilj sastanka bilo je inicijalno okupljanje projektnih timova i predstavljanje nacrta budućih zajedničkih originalnih naučnih radova, koji će biti prezentovani na međunarodnoj konferenciji u septembru u Nitri. Mirjana Aranđelović, ispred Fakulteta Futura izložila je prezentaciju pod nazivom „An overview on miscanthus research and project activities since 2009 to present„, dok je Uroš Radojević prezentovao nacrt budućeg rada pod nazivom „Identifying marginal land suitable for biofuel production in Serbia“. Predstavnik slovačkog tima Dr Martin Mariš predstavio je „EU subsidies for fast growing plants“, dok je Dr Martin Hauptvogl govorio o analizi dostupnih površina za uzgoj energetskih useva u Slovačkoj.

Drugi sastanak projektnih timova planiran je za 10. septembar 2015. godine u Nitri, uz učešće i predstavljanje zajedničkih radova bilateralnog projektnog tima na Međunarodnoj konferenciji „Fast growing trees and plants growing for energy purposes„.Projekat bilateralne saradnje predstavlja adekvatnu nadogradnju aktivnosti koje se realizuju u okviru projekta tehnološkog razvoja TR31078 „Ekoremedijacija degradiranih prostora produkcijom agro-energetskih useva“.