Projekat: Ekoremedijacioni plan „Braunfield“ investicionih lokacija JP EPS

13.05.2015.godine održan je sastanak Projektnog tima Fakulteta za primenjenu ekologiju FUTURA i projektnog tima JP EPS, projekta:Ekoremedijacioni plan „Braunfield“ investicionih lokacija JP EPS“. Dogovoreni su koraci koji su neophodni za sprovođenje II faze projekta (izrada baze podataka ekološkog profila lokacija za koju je potrebna dokumentaciona osnova pređašnjeg stanja lokacije, kao i strateški dokumenti JP EPSa). Takođe je dogovoreno da TE Kolibara A bude prva lokacija (pilot lokacija) za detaljna ispitivanja tj. uspostavljanje sistema koji će moći da se koristi i na drugim postojenjima JP EPS. Projektni tim je sproveo i obilazak terena – lokacije Kolubare A kao i lokacije Tamnava zapadno polje.

Pozovite nas