PROGRAM JOURNEY 2020 U OKVIRU ASOCIJACIJE KLIMATE-KIC USKORO POČINJE SA REALIZACIJOM

Program Journey 2020, koji organizuje evropska asocijacija Climate-KIC, svečano počinje sa digitalnom realizacijom 13.7.2020. godine. U okviru programa će učestvovati 400 studenata sa prestižnih evropskih univerziteta koji će biti raspoređeni u 10 letnjih škola i 22 grada širom Evrope. Predstavnici Beograda – Privredna Komora Srbije i Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, kao i Fakultet za ekonomiju i biznis iz Temišvara, biće domaćini studentima sa Univerziteta u Sorboni, Utrehtu, Bolonji, Valensiji, Barseloni, itd. od 27.7. do 8.8.2020. godine.

Glavna tema ovih letnjih škola su promene različitih ekosistema države i društva koje direktno ili indirektno utiču na klimatske promene u svetu. Program je koncipiran tako da tokom prve dve nedelje, koje organizuje Tehnološki Univerzitet sa Kipra, studenti dobijaju više informacija u okviru radionica i rada sa Climate-KIC trenerima i na taj način se postepeno uvode u promene sistema. Tokom naredne dve nedelje, beogradski i temišvarski tim i treneri će kroz radionice o temama: “Razmišljaj kao dizajner”, “Lobiranje”, “Pisanje akcionog plana” i “Prezentovanje” uvesti studente u drugu, aktivnu, fazu koja treba da rezultira kreiranjem lokalnog akcionog plana. U ovom procesu će imati pomoć srpskih stručnjaka iz oblasti relevatnih za temu koju učesnici obrađuju. Osim stručnog dela programa, učesnike očekuje i nekoliko večernjih druženja, kako sa kiparskim, beogradskim i temišvarskim timom, tako i sa alumnijima Journey programa iz Beograda i Temišvara, stručnim saradnicima i studentima.

Uvodni vebinar, za učesnike CYBELT Journey programa, održan je 6.7.2020. godine, tokom kojeg su studenti dobili priliku da se upoznaju sa agendom i svojim domaćinima sa Kipra, Beograda i Temišvara. Ovo nesvakidašnje digitalno iskustvo sa nestrpljenjem iščekuju kako učesnici, tako i članovi organizacionih timova zato što imaju mogućnost da kroz edukaciju mladih o sistemskim promenama učestvuju u stvaranju Novog Doba kome smo svi svedoci.