Prijave za izborne predmete

Drage kolege,
Prijave za izborne predmete šaljite na e-mail osnovne.studije@futura.edu.rs (prijave poslate kao odgovor na ovu poruku neće biti prihvaćene). Rok za izbor je 25.9.2015. Studentima koji ne izaberu predmete do tog roka, biće dodeljeni po automatizmu i posle toga neće biti moguće menjati predmete koji su dodeljeni.

NAPOMENA: Izborne predmete moraju izabrati i student koji još uvek nisu stekli upis na narednu godinu studija (uz napomenu prilikom izbora predmeta) da ne bismo kasnije došli u situaciju da im budu automatski dodeljeni jer nisu znali da treba da prijavljuju.

U prilogu se nalaze spiskovi izbornih predmeta za studente druge, treće i četvrte godine:

II godina
-Engleski jezik C
-Ruralna ekologija
-Opšta psihologija
Studenti biraju jedan od ponuđenih predmeta.

III godina
-Zaštita i unapređenje šumskih i lovnih resursa
-Bioremedijacija
-Kriza biodiverziteta u urbanim ekosistemi
-Pedagogija sa didaktikom
Studenti biraju dva od ponuđena četiri predmeta.

IV godina
-Jonizujuće zračenje
-Upravljanje projektom zaštite životne sredine
-Engleski jezik D
Studenti biraju jedan od ponuđena tri predmeta.

TRANSFER PAKET
-Upravljanje projektom zaštite životne sredine
-Zaštita i unapređenje šumskih i lovnih resursa
-Bioremedijacija

Studenti biraju jedan od ponuđena tri predmeta.
POSEBNA NAPOMENA ZA SLEDEĆE STUDENTE TRANSFER PAKETA: Stojmirka Sarić (III-25/2014), Dejan Šulović (III-27/2014), Aleksandra Simonović (III-28/2014), Marina Vujović (III-29/2014), Nikola Božić (III-31/2014) – Navedeni studenti biraju dva izborna predmeta sa liste izbornih predmeta transfer paketa što će biti objašnjeno u posebnom obaveštenju.
VAŽNA NAPOMENA: Svaki student mora izabrati i prijaviti predmet/ili predmete za sebe. Ne može jedan student da prijavi izborne predmete za drugog studenta ili grupu studenata.

Pozovite nas